Om mig


Allmänt om mig

  • Mikael Fredman
  • 65 år gammal

Född i Vasa, bor i Korsholm. Till min familj hör fru Sirpa, två vuxna flickor och labradorhunden Urmas.

2008 Specialyrkesexamen i ledarskap , JTO-opisto, Helsingfors.

1998 Kurs i bibehållen arbestsförmåga , Työterveyslaitos, Helsingfors.

1997 Examen i företagshälsovård, Tampereen sairaanhoito-oppilaitos, Tammerfors.

1996 Hälso och sjukvårdsledning samt administration, ledarskolning, Vasa.

1995 Specialsjukskötar examen, inre medicin och kirurgi, Vasa


Läs

Utmärkelser

2019 – Företagarna i Finland, förtjänsttecken i guld.

2018 – Handelkammaren i Finland, förtjänsttecken i guld.  

2016 – Företagarna i Finland, Företagskorset 40 år i diamant.  

2011 – Företagarna i Vasa, Årets företagare . (Vasa)

2009 – Företagarna i Finland, förtjänsttecken i silver.

2006 – Företagarna i Finland, Företagskorset 30 år i diamant.

2004 – Företagarna i Finland, förtjänsttecken i brons.

1998 – Företagarna i Vasa, årets styrelsemedlem diplom.

1990 – Förbundet för Akutvård i Finland rf, hedersstandar.

Arbetserfarenhet

2020 – VD, företagare, aktionär Mix-Sir Ab, Korsholm

2008 – 2020 – Konsernchef Läkarcentral Promedi Ab, Vasa.

2010 – 2015 – VD Läkarcentral SydMedi Ab, Närpes.

2007 – 2008 – VästraFinlands områdeskoordinator Finlands Reumaförbund, Helsingfors.

2004 – 2007 – Enhetschef, Terveystalo Oyj  Medicentra, Vasa.

2004  2007 – Enhetschef,  Terveystalo Oyj, Kristinestad.

2004  2007 – Enhetschef, Terveystalo Oyj, Kaskö.

2000  2004 – VD, Oy Pohjanmaan Röntgen- Österbottens Röntgen Ab, Vasa.

1993  2004 – VD, Työterveyshuolto-Företagshälsovård Medicentra, Vasa.

1988  1995 – VD, Läkarcentral Medicentra, Vasa.

Förtroendeuppdrag 
2022  – Pohjola Norden, styrelse medlem
               SFP Smedsby-Böle lokalavdelning:
               viceordförande

2021 – Korsholms kommun, kommunstyrelsen: medlem
              Korsholms kommun, kommunfullmäktige: medlem
              Korsholms kommun, kommunstyrelsens
              koncernsektion: medlem
              Korsholms kommun, påverkansorgan - 
              Näringslivsrådet: personlig ersättare

2021 – Österbottens Företagarförenings stipendie-och
              understödsfond, förvaltningsutskott

2020 – As. Oy Vaasan Laivakatu , styrelseordförande.

2020 – As .Oy Vaasan Klemettilän puisto 3, styrelsemedlem.

2020 – Förbundsfullmäktige Företagarna i Finland , suppelant.

2015 – Kust Österbottens Företagare, ordförande.
              ( Företagarna i Finland )

2015 – Fysioterapi enhet FysiMedi Ab, styrelsemedlem.

2015 – Företagsmentor, ( Företagarna i Finland )

2015 – Yrittävä Vaasa Oy, styrelseordförande.

2011 – Läkarcentral Härmä-Medi Oy , grundare, styrelsemedlem.

2011 – Härmän Kuntoutus, Härmä Rehab Oy , styrelsemedlem.

2010-2015 – Läkarcentral SydMedi Ab, grundare, styrelsemedlem.

2018-2020 – Konsortio Plus-Medi, grundare, styrgruppens
                         ordförande i Kust Österbotten

2016 -2020 – Lääkäriparkki Oy, styrelsemedlem.

2015 -2020 – Läkarcentral SeiMedi Oy , grundare,styrelsemedlem.

2011-2014 – Sjukhuset-läkarcentral Kristina-Medi Ab,
                         grundare, styrelsemedlem.

2009-2020 – Läkarcentral Promedi Ab,grundare,
                         lednignsgruppens ordförande.

2003-2007 – Österbottens Röntgen Ab, grundare,
                        verkställande direktör.

2001-2012 – Florissa Ab, grundare, styrelseordförande.

1993-2007 – Företagshälsovård Medicentra Ab,
                        grundare, verkställande direktör.

1996-2003 – Företagarna i Vasa, styrelsemedlem.
                        ( Finlands Företagare )


Upptäck mer