Rösta på mig!

Jag heter Mikael Fredman och har ett brinnande intresse och engagemang för företagande och regional politik. Jag ser fram emot att få vara med och påverka politiken i min hemkommun, Korsholm. Jag vill jobba för kommuninvånarnas bästa och för en stark och livskraftig kommun i ständig utveckling. Min målsättning är att lotsa Korsholm till att bli den mest företagarvänliga kommunen i Finland!

Jag har en gedigen erfarenhet av företagande och ledarskap - från att ha varit delägare och VD för läkarcentralen Promedi i många år, driver jag nu ett konsultföretag som verkar inom social- och hälsovårdsbranschen (SoTe). Jag har också lång erfarenhet av kommunala strukturer efter att ha jobbat i och med kommuner i över 40 år.

Jag har under de senaste fem åren haft förtroendet att fungera som ordförande för Kust-Österbottens företagare, med förnyat förtroende för år 2021-2022.

De som röstar på mig får ett språkrör inom kommunens politiska organisation som för fram ärenden som är viktiga för kommuninvånarna - på rätt sätt.

Jag är en handelskraftig person som vill se till att kommuninvånarna får den service de har rätt till.
 
Jag vill fortsätta att jobba för frisk- och hälsovården i kommunen – om jag får kommuninvånarnas förtroende i det här valet, vill jag bevaka kommunens intressen inom vårdsektorn och representera kommunen inom välfärdsområdet.
 
 
 
 
 

Företagsamhet

Min vision är att Korsholm ska blir Finlands företagarvänligaste kommun!

Hälsovård & äldreomsorg

Alla yrkesgrupper ska känna till och kunna använda sig av den service som finns inom kommunen och som de har rätt till.

Skolor & dagvård

Jag vill värna om dagvården och skolorna i byarna. Man ska inte spara på barnen, de är vår gemensamma framtid! Det är också viktigt att dagvården finns tillgänglig på båda inhemska språken eftersom det gynnar ett rikt näringsliv i området.

Mikael Fredman

Företagare

I början av min karriär jobbade jag i kommunal regi i 15 år, främst inom akutvården. Jag engagerade mig i arbetarskyddet, och via det väcktes mitt intresse för företagshälsovård.

Vad jag gjort

Under 20 år innehade jag ledande positioner inom Medicentra, Österbottens Röntgen och Terveystalo, och år 2008 tog jag steget ut och grundade företagshälsovårdsföretaget Promedi. På Promedi fungerade jag som koncernchef tills jag gick i pension vid årsskiftet 2019-2020.

Vad jag gör nu

Företagarlivet har jag ändå inte lämnat bakom mig, jag har startat ett nytt företag som erbjuder konsulttjänster åt kommunala och privata vårdinrättningar och jag sitter i styrelsen i flera företag och bostadsbolag.
 
Jag bor i egnahemshus i Smedsby med fru och hund och gillar att ”fixa och dona” hemma i huset och i trädgården. Vi har två vuxna barn som är utflugna.

En fräsch förmåga i Korsholms politik

Mikael Fredman, företagare och ordförande

”Jag har ”nybörjarens” fördel, jag ser på politiken med nya ögon och utan fördomar”

NYHETER, INLÄGG OCH ÅSIKTER

Mångproducentmodellen

MÅNGPRODUCENTMODELLEN LÄMPAR SIG ÄVEN FÖR ANDRA ÄN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Mångproducentmodellen innebär att tjänsterna som kommunen har organiseringsansvar för tillhandahålls av flera olika tjänsteproducenter. Om

Read More »

Följ min resa på sociala medier:

Följ även min Instagramkanal