Goda nyheter.

Församlingsvalet 2022


Till gemensamma kyrkofullmäktige, 
Mikael Fredman, 29

Till församlingsrådet i Korsholms svenska församling, 
Mikael Fredman, 26


Tusen tack för förtroendet.

FÖRSAMLINGSVALET
FÖRHANDSRÖSTNING 8-12.11.2022
VALDAG SÖNDAG 20.11.2022 kl. 16.00 – 18.00


Jag kandiderar i församlingsvalet för Korsholms svenska församling.

Jag är född i Vasa men har bott i Korsholm, Smedsby i över 40 år. 
Till min familj hör frun Sirpa, mina två vuxna flickor och Labradorhunden Urmas. 

För närvarande sitter jag i Korsholms kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i dess koncernsektion. Jag har lång erfarenhet 
som företagare där jag arbetat med ledande uppgifter inom sjukvården samt haft åtskilliga förtroendeuppdrag både lokalt och nationellt.

Jag hoppas att min erfarenhet och min breda kunskap kan komma till stor nytta som förtroendevald i både Kyrkofullmäktige och i Församlingsrådet. 

KYRKOFULLMÄKTIGE  Nr  5

FÖRSAMLINGSRÅDET Nr  17

Företagarna i Finland kommunbarometer-undersökning för företagare 1.2 – 4.4.

Korsholm blev etta i sin klass. Bravo!

• Företagaren har gett feedback och bedömt sin egen kommuns aktiviteter: Vad fungerar och vad som behöver förbättras.

• Kommuner får viktig feedback från företagare om sin verksamhet mm. vikten av offentlig upphandling från kommunens sida för företagare.

• Företagsföreningar får information om vad som är viktigt de ska agera på uppdrag av sina medlemmar i kommunen.

• Kommuner och deras företag som tjänar sina företagare får viktig feedback från entreprenörer om de företagstjänster de tillhandahåller: Förbättrar företagstjänster en entreprenörs vardag och får man tjänster på en låg tröskel?

www.yrittajat.fi/kuntabarometri

(endast på finska)


Kommunledningens
seminarium i Vasa

Suomen Yrittäjät - Företagarna i Finland
Kommunledningens seminarium i Vasa 18.5. - 19.5.2022

Som ordförande för företagarna i Kust-Österbotten är jag stolt och glad över att seminariet för kommunledning denna gång hålls i Kust-Österbotten i Vasa, och att antalet deltagare kommer att vara så stort.

Seminariet för kommunledning är ett av Finlands största möten för influencers inom kommun-, regional- och näringspolitik.

Varje år deltar över tusen kommunledare, företagsledare, kommunalråd, företagare, landskapsbeslutare och andra toppexperter på området i kommunledningsseminariet.

På evenemanget får deltagarna möjlighet att reflektera över samarbetet mellan kommun och företag utifrån olika perspektiv. Seminariet bjuder på färsk information, nya perspektiv och tungt vägande tal utan att glömma att koppla av tillsammans.

Kommunledningsseminariet 2022 kommer att hållas på Vasa Sähkö Areena. Varmt välkommen att vara med!

Program, anmälan och mer information hittar du på evenemangets egen hemsida:

https://me.yrittajat.fi/kunnallisjohdon-seminaari-2022/

VD i Företagarna i Finland
Mikael Pentikäinen på
företagsbesök i Korsholm

Jag har bjudit Mikael Pentikäinen, vd för Företagararna i Finland
att bekanta sig med några av Korsholms företagen måndagen
den 16.5. Värd är Korsholms kommun.

Program
11.30 En kort rundtur i Världsarvsporten
11.45 Lunch i Berny
12.45 Medieträff i Berny

Företagsbesök
Hydrolink, Replot
Hydrolink, Fjärdskär
Vilpe, Fågelberget


Smedsby torg invigs

Elly Sigfrids torg invigs fredagaen den 6.5 i Smedsby.
Mångsidigt program.

Kom och träffa mig, jag är på plats vid SFP:s tält mellan kl. 16.00 - 18.00, vi kan prata om olika aktuella projekt och andra viktiga saker i Korsholm. Välkommen.


Ännu en god nyhet. 

Härmä Rehab öppnar i Korsholm!

Härmä Rehab har meddelat Korsholms kommun att man planerar att starta rehabiliteringsverksamhet i Smedsby.

Den nya simhallen, som ska byggas i anslutning till Hotell Vallonia, var det som behövdes för att få igång planerna på riktigt.

Simhallen möjliggör en varierande rehabiliteringsmiljö och Hotell Vallonia erbjuder utmärkta faciliteter för övrig kursverksamheter som anordnas både på finska och svenska. På sikt räknar Härmä Rehab med att ha ett fullskaligt rehabiliteringscenter i Smedsby, likt Härmä Rehab i Ylihärmä.

I bilden: Härmä Rehabs vd Jan-Erik Hagfors, rehabiliteringschef Minna Vienola och styrelseordförande Tapio Liinamaa. 


Ministrarna på besök.


Jag besökte enligt överenskommelse ministrarna på Vasa torg lördagen den 9 april 2022.
Vi diskuterade med finansminister Annika Saarikko och vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen bland annat om statligt stöd för Smedsby simhall. Ser bra ut!


Fritidsboende i Korsholm
till fast boende.

Fritidsboende i Korsholm till fast boende.

Bra beslut igen! Det är nu möjligt att byta fritidshus i
Korsholm mot permanentboende.


Härmä Medi Oy 10 år.


Härmämedi firade sitt 10-årsjubileum lördagen den 2 april 2022. Härmämedi öppnades den 2 april 2012 som företagens egen företagshälsovård i Härmänmaa.

Fokus ligger på förebyggande företagshälsovård, skräddarsydda företagsspecifika handlingsplaner samt stark samverkan och interaktion mellan företag och företagshälsovård.

På bilden Markku Lumio, stadsdirektör i Kauhava och styrelsens vice ordförande för Härmä Medi Oy, Mikael Fredman, grundare och styrelseledamot för Härmä Medi Oy samt styrelseordförande för Härmä Medi Oy Nanna Hietala (MSK Gruop Oyj)


Smedsby lärcenter

Korsholms fullmäktige godkände enhälligt byggplanen och finansieringen för Smedsby lärcenter.

Det var bra att vi fick en liten respit i kommunstyrelsen,
för att finslipa planerna. Nu fortskrider planerna enhälligt.

Grattis för ett bra beslut till hela Korsholm!
Korsholms simhallsprojekt

Korsholms simhallsprojektet presenterades för vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen. Framställaren till inbjudan, fullmäktigeledamot Mikael Fredman, hälsade vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen välkommen till Korsholm. 

Vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen anlände till Smedsby på alla helgons dag för att besöka den planerade simhallen. Simhallen ska enligt skisserna ha en bassäng med fyra banor, en terapibassäng och plaskbassäng för barn. Simhallen kommer att byggas på Hotell Vallonias fastighet. 

Representanter för Korsholms kommun presenterade vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen om hela projektet. Ministern lyssnade med intresse och berömde särskilt att rehabiliterande verksamhet kan anordnas i simhallen. Direkt kan han inte ge ett löfte om statligt stöd, men är mycket positiv till byggprojektet. Kurvinens besked till kommunala beslutsfattare var, att han för ärendet vidare för att projektet får statligt stöd.

Detta projekt är planerat att granskas i mars 2022 och beslut kommer att fattas i april. Beslutet om stöd fattas av Undervisnings- och kulturministeriet. Bygget kan påbörjas redan våren 2022.

Ett fastighetsbolag har redan etablerats kring projektet, grundarna är Korsholms kommun och Lasse G-bolagen. Detta företag sköter hela projektet. Budgeten för projektet är 3,6 miljoner och det skulle kräva 800 000 euro i statligt stöd. Enligt den planerade tidsplanen påbörjas byggarbetena i maj. Den mångsidiga simhallen ger också nya möjligheter för nuvarande och framtida invånare.


MÅNGPRODUCENTMODELLEN

MÅNGPRODUCENTMODELLEN LÄMPAR SIG ÄVEN FÖR ANDRA ÄN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER 

Mångproducentmodellen innebär att tjänsterna som kommunen har organiseringsansvar för tillhandahålls av flera olika tjänsteproducenter.  

Om social- och hälsovårdsreformen framskrider leder det till en verklig kommunreform då hälften av kommunernas driftsutgifter överförs till landskapen. Kommunernas tjänstemän och beslutsfattare får då mera tid och energi över för att bygga upp kommunens livskraft. Det är bra att genast rikta energin rätt så att kommunerna utnyttjar sin nya roll och möjlighet att främja livskraften och företagsamheten. 

Förutom tjänster som tillhandahålls av den offentliga sektorn tillhandahålls även tjänster av flera olika företag och eventuellt även organisationer. Mångproducentmodellen är till fördel för kunder, kommunen, arbetstagare och företagare. Efterfrågan hänvisas inte bara till en eller några aktörer utan även till nya eller små tjänsteproducenter. Detta är absolut nödvändigt inom social- och hälsovårdstjänsterna men fungerar även inom andra sektorer i kommunen.