Rekommendationer

”Mikael har en bred expertis från företagande, och han har alltid lett sina företag med framgång. Honom kan man lita på!”

”När det gäller frisk- och hälsovården är Mikaels engagemang fortfarande starkt. De som bryr sig om att sjuk- och åldringsvården håller en god standard ska rösta på Mikael!”

"Jag har känt Mikael under flera år genom vårt gemensamma intresse inom företagarföreningen. Jag är glad att Mikael ställer upp i kommunalvalet i Korsholm, så att vi med gemensamma krafter få Korsholm till den företagarvänligaste kommunen i Finland".
Maria Norrlin-Asplund
Ordförande för Korsholms Företagare, Företagare inom marknadsföring
"Jag har jobbat tillsammans med Mikael i flera år i olika projekt. Han är en förträfflig kandidat i vårt Korsholm, rekommenderar".
Lars Gästgivars
Företagare
”Yrittäjä jos joku tietää, mistä kunta saa elinvoimaa. Siksi kannattaa antaa ääni yrittäjyyden asiantuntijalle!”
Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja
"Jag stöder Mikael, han är en handlingens man med ett stort kontaktnät".
Klas Loo
Genuin Korsholmsbo
"Jag jobbar för och stöder Mikael".
Rainer Staf
Företagare