MONITUOTTAJAMALLIA SOVELLETAAN MYÖS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUIHIN

Monituottajamalli tarkoittaa, että kunnan vastuulla olevat palvelut voidaan tarjota useille eri palveluntuottajille. Jos sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus etenee, johtaaa se todelliseen kuntauudistukseen, koska puolet kunnan toimintakuluista siirtyy maakuntaan. Kuntien päättäjät ja virkamiehet saavat silloin lisää aikaa ja energiaa parantaa kunnan elinvoimaa. On hyvä suunnata energia oikein, jotta kunnat hyötyvät uudesta roolistaan ja mahdollisuudesta edistää elinvoimaa ja yrittäjyyttä.

 

Julkisen sektorin palveluiden lisäksi palveluja tarjoavat myös useat erilaiset yritykset ja mahdollisesti myös organisaatiot.

 

Monituottajamalli on eduksi asiakkaille, kunnille, työnantajille ja yrittäjille. Kysyntää ei ohjata vain muutamille toimijoille, vaan myös uusille ja pienille palveluntarjoajille. Tämä on ehdottomasti tarpeellista sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta toimii myös kunnan muilla sektoreilla.