Mustasaari – yrittäjäystävällinen kunta

Suomen Yrittäjät on tehnyt kuntavaaliohjelman, joka tukee kuntien yrittäjiä.

Yrittäjäjärjestön aktiivina (Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja) tuen näitä ajatuksia.

Jos kunnassa ei olisi yrittäjiä, kuka huolehtisi palveluista ja niiden toteuttamisesta väestölle? Yritykset ovat elintärkeitä jokaiselle kunnalle. yritysten maksamilla veroilla kunta puolestaan rahoittaa pakolliset palvelut asukkailleen.

Haluan työskennellä yrittäjäystävällisen kunnan puolesta, jossa huolehdimme niistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjien mahdollisuuksiin toimia kunnassa.

Päättäjien ja virkamiesten tulee tuntea yrittäjänsä. Samoin heidän pitää huolehtia, että yrittäjille on saatavilla palveluja, ja priorisoida oman kunnan yrittäjiä kunnan pienhankinnoissa.

Nykyinen hankintapolitiikka on kuntapäättäjien käsissä. Mustasaaren kunnanvaltuuston tulee ottaa hankintapolitiikka käsittelyyn, ja seurata Suomen Yrittäjien suosituksia:

Yrittäjäystävällinen kunta valvoo, että alueen elinvoiman ja kehityksen edistäminen markkinoilla on keskeinen kysymys kuntien ja kuntayhtymien hankintapolitiikassa.

Kunnan tulee käydä aktiivista dialogia yritysten kanssa ja edistää markkinoiden kehittämistä. Hankintojen kriteereiden tulee olla kohtuullisesti toteutettavia PK-yrityksille. Ne voidaan jakaa esimerkiksi tuotteen tai alueen mukaan. Pienhankinnat, jotka alittavat kynnyksen, julkaistaan verkossa. Jos kunta osallistuu yhteiseen hankintaan, voi yhteinen hankintaosasto järjestää markkinoiden vuoropuhelun ja jakaa hankinnat.

Kommentoi