Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät: Sote-uudistusta pitää vielä korjata, jotta yksityiset palveluntuottajat voivat harjoittaa elinkeinoaan tulevaisuudessakin

Sote-uudistus on eduskunnan käsittelyssä. – Hoitoa ja hoivaa ei voi turvata Pohjanmaan asukkaille, jos alueen sote-yritykset eivät pääse mukaan tuottamaan palveluita, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Mikael Fredman sanoo.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on eduskunnan käsittelyssä, eli kansanedustajat voivat vielä vaikuttaa siihen.

– Jos hallituksen esitys menisi sellaisenaan läpi, se heikentäisi yksityisen palvelutuotannon mahdollisuuksia tuottaa palveluita hyvinvointialueille, ja samalla se heikentää maakuntien työllisyyttä ja elinvoimaa, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajaMikael Fredman sanoo.

 

Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaa lähes 20 000 yritystä, joista valtaosa on pieniä yrityksiä. Näiden yritysten mahdollisuudet osallistua sote-palveluiden tuottamiseen tulee varmistaa sote-uudistuksessa paremmin kuin nyt esitetyssä mallissa on tapahtumassa. Neljä viidestä sote-yrityksestä työllistää alle neljä henkilöä. Sote-ala työllistää noin 400.000 henkilöä, joista reilu 80.000 työskentelee yksityisellä sektorilla.

 

Yrittäjäjärjestö esittää sote-uudistukseen muutoksia:

 

  1. Järjestämislain osaksi velvoittava kustannuslaskennan malli, joka mahdollistaa palvelutuotannon yksikköhintojen vertaamisen.
  2. Palveluntuottajille tasapuoliset toimintaedellytykset, ja oikeus organisoida toimintonsa tarkoituksenmukaisella tavalla.
  3. Järjestämislaissa järjestäjä – ja tuottajatoimintojen eriyttäminen
  4. Palvelustrategian kirjausten tulee tukea monituottajuutta.
  5. Palvelusetelistä palveluiden saatavuuden turvaava väline
  6. Vähäriskinen liiketoiminta tulee kieltää.

 

 

Lisätietoja:

 

Mikael Fredman, puheenjohtaja Rannikko-Pohjanman Yrittäjät

Puh. 044 387 3800

mikael.fredman@mix-sir.fi

Kommentoi