Mera om mig

CV

JAG

Namn      Mikael Fredman

Ålder    64

Född i Vasa, bor i Korsholm          

Till min familj hör fru Sirpa, två vuxna flickor och labradorhunden Urmas

SPRÅKKUNSKAPER

Suomi              Hyvä suullinen ja kirjallinen

Svenska           Modersmål

English            Good

ARBETSERFARENHET

2020 –             VD, företagare, aktionär Mix-Sir Ab, Korsholm

2008-2020       Konsernchef Läkarcentral Promedi Ab, Vasa.

2010-2015       VD Läkarcentral SydMedi Ab, Närpes.

2007-2008       VästraFinlands områdeskoordinator Finlands Reumaförbund, Helsingfors.

2004-2007       Enhetschef, Terveystalo Oyj  Medicentra, Vasa.

2004-2007       Enhetschef,  Terveystalo Oyj, Kristinestad.

2004-2007       Enhetschef, Terveystalo Oyj, Kaskö.

2000-2004       VD, Oy Pohjanmaan Röntgen- Österbottens Röntgen Ab, Vasa.

1993-2004       VD, Työterveyshuolto-Företagshälsovård Medicentra, Vasa.

1988-1995       VD, Läkarcentral Medicentra, Vasa.

UTBILDNING

2008                Specialyrkesexamen i ledarskap , JTO-opisto, Helsingfors.

1997                Examen i företagshälsovård, Tampereen sairaanhoito-oppilaitos, Tammerfors.

1998                Kurs i bibehållen arbestsförmåga , Työterveyslaitos, Helsingfors.

1996                Hälso och sjukvårdsledning samt administration, ledarskolning, Vasa.

1995                Specialsjukskötar examen, inre medicin och kirurgi, Vasa

FÖRTROENDEUPPDRAG

2021-               Österbottens Företagarförenings stipendie-och understödsfond,  förvaltningsutskott

2020 –              As. Oy Vaasan Laivakatu , styrelseordförande.

2020 –               As .Oy  Vaasan Klemettilän puisto 3, styrelsemedlem.

2020 –               Förbundsfullmäktige Företagarna i Finland , suppelant.

2015  –             Kust Österbottens Företagare, ordförande. ( Företagarna i Finland )

2015                Fysioterapi enhet FysiMedi Ab, styrelsemedlem.

2015 –              Företagsmentor,  ( Företagarna i Finland )

2015 –              Yrittävä Vaasa Oy, styrelseordförande.

2011-               Läkarcentral Härmä-Medi Oy , grundare, styrelsemedlem.

2011-               Härmän Kuntoutus, Härmä Rehab Oy , styrelsemedlem.

2010-2015       Läkarcentral SydMedi Ab, grundare, styrelsemedlem.

2018-2020       Konsortio Plus-Medi, grundare, styrgruppens ordförande i Kust Österbotten

2016 -2020      Lääkäriparkki Oy, styrelsemedlem.               

2015 -2020       Läkarcentral SeiMedi Oy , grundare,styrelsemedlem.

2011-2014       Sjukhuset-läkarcentral Kristina-Medi Ab, grundare, styrelsemedlem.

2009-2020       Läkarcentral Promedi Ab,grundare, lednignsgruppens ordförande.

2003-2007        Österbottens Röntgen Ab, grundare, verkställande direktör.

2001-2012       Florissa  Ab, grundare,  styrelseordförande.

1993-2007       Företagshälsovård Medicentra Ab, grundare, verkställande direktör.

1996-2003       Företagarna i Vasa, styrelsemedlem. ( Finlands Företagare )

UTMÄRKELSER

2019                Företagarna i Finland, förtjänsttecken i guld.

2018                Handelkammaren i Finland, förtjänsttecken i guld.  

2016                Företagarna i Finland, Företagskorset 40 år i diamant.  

2011                Företagarna i Vasa, Årets företagare . (Vasa)

2009                Företagarna i Finland, förtjänsttecken i silver.

2006                Företagarna i Finland, Företagskorset 30 år i diamant.

2004                Företagarna i Finland, förtjänsttecken i brons.

1998                Företagarna i Vasa, årets styrelsemedlem diplom.

1990                Suomen ensihoitoyhdistys ry. Kunniaviiri .

Kontakta mig

Jag diskuterar gärna politiska frågor med dig