Välj en sida

Artikeln publicerad i Vasabladet 8.6.2021

Arvet efter Österbottens företagarförening ska leva vidare i ett form av ett stipendium för svenskspråkiga företagare med högst fem anställda.
Avsikten är att sporra Österbottniska småföretag att växa.
Stipendiet delas ut av Kust-Österbottens Företagare men kapitalet kommer från Österbottens Företagarförening.

Företagarföreningen upplöser nu sig själv och medlemmarna har getts möjlighet att gå med i någon av Företagarna i Finlands lokala organisationer i Österbotten.

Stipendiefonden förvaltas av Kust-Österbottens Företagare som bildat ett svenskspråkigt förvaltningsutskott med uppgift att administrera fonden.

Läs mera i VBL: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/480088?shareID=166447-c806b543f4