Välj en sida

Debatt i VBL 25.5.2021

För första gången deltar jag nu i ett politiskt val, som kandidat. Som ny kandidat kom jag av en tillfällighet att knäppa på Malax-Petalax tv. Där hade man just påbörjat en presentation av sina kommunalvalskandidater. Var och en fick sätta sig framför kameran och presentera sig själv och vilka frågor som var viktiga. Detta var oerhört intressant för mig, kände några men största delen var för mig okända.

Jag frågar mig därför varför inte stora starka Korsholm, min hemkommun, också kunde ha en egen lokal-tv. Då kunde man närma sig kommunens invånare bättre, inte endast vid val utan via olika föreningar, fullmäktige, styrelsen och nämnder.

Lokal-tv skulle sända egna program under kommande valperiod från alla delar av kommunen. Exempelvis om vad man håller på med just i min by, vad har blivit gjort, vem sitter och handhar min bys olika ärenden i kommunen. Intervjua olika politiker eller andra och få deras syn på olika problem och händelser i bygden.

I dag köper vi tv-tjänster för fullmäktigemöten så det vore väl rätt enkelt att också fråga efter en offert för att utveckla Korsholms nyheter till en vidsträckt kommun. Således, skrapa ihop några eldsjälar som vill jobba lite på talko, det kanske bara är en tjänsteman som fattas, men som kanske redan finns för att sätta i gång planerna.

Vi skulle därmed få en kanal där olika önskemål från gräsrotsnivån kunde lyftas fram. För att inte tala om kulturen och dess rikliga utbud som kunde bli mera synlig över hela kommunen. Eller varför inte filma en vanlig kväll i Botniahallen, där hundratal och åter hundratal av våra ungdomar håller till. Hur många har egentligen sett vilken pärla vår idrottshall är?

Då Vörå, Malax och Sundom har egen lokal-tv som finansieras delvis med reklamintäkter så nog ska det gå i Korsholm också.

Mikael Fredman / Företagare