Välj en sida

MÅNGPRODUCENTMODELLEN LÄMPAR SIG ÄVEN FÖR ANDRA ÄN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Mångproducentmodellen innebär att tjänsterna som kommunen har organiseringsansvar för tillhandahålls av flera olika tjänsteproducenter.

Om social- och hälsovårdsreformen framskrider leder det till en verklig kommunreform då hälften av kommunernas driftsutgifter överförs till landskapen. Kommunernas tjänstemän och beslutsfattare får då mera tid och energi över för att bygga upp kommunens livskraft. Det är bra att genast rikta energin rätt så att kommunerna utnyttjar sin nya roll och möjlighet att främja livskraften och företagsamheten.

Förutom tjänster som tillhandahålls av den offentliga sektorn tillhandahålls  även tjänster av flera olika företag och eventuellt även organisationer. Mångproducentmodellen är till fördel för kunder, kommunen, arbetstagare och företagare. Efterfrågan hänvisas inte bara till en eller några aktörer utan även till nya eller små tjänsteproducenter. Detta är absolut nödvändigt inom social- och hälsovårdstjänsterna men fungerar även inom andra sektorer i kommunen.

/ Mikael Fredman