Välj en sida

Debatt publicerad i Vasabladet 18.5.2021

Förtida del- och sjukpensioneringar har haft en tendens att öka de senaste åren. Nu under pandemin har anställda på företag och kommuner slitit och jobbat hårdare, många under nya utmanande förhållanden.

Efter coronapandemin framhävs rehabiliteringens betydelse, eftersom rehabiliteringsbehovet sannolikt kommer att öka. Man märker tydligt att pandemin tärt på hälsan såväl fysiskt som psykiskt.

Samhället strävar till en höjd pensionsålder, alla behövs längre i arbetet, så även i min hemkommun Korsholm.

Arbetsgivarna kan i långa loppet spara genom att erbjuda rehabilitering i ett tidigt skede, så att man kan rätta till de omständigheter som påverkar arbetstagaren så att hen inte orkar med sitt jobb.

Här i Österbotten finns en hälsometropol: Härmä Rehab, som är Finlands enda rehabiliteringsanstalt som erbjuder rehabilitering på svenska och finska. Upp till 60 procent av de som fått delta i förebyggande rehabilitering har kunnat återgå till arbetet.

Korsholms kommun torde ha ungefär tusen anställda. Kommunens anställda är guld värda för Korsholm och utgör stommen och styrkan i vår kommun. Därför borde Korsholm ha ett stort intresse av att aktivt ta ansvar och söka hjälp hos kommunens företagshälsovårdsenhet och tillsammans påbörja eftervården av denna utmanande pandemi. Förhoppningsvis finns resusurser och kunskap att välja ut de som är i behov av rehabilitering.

Minskad sjukfrånvaro sparar pengar, och trivseln och möjligheterna att stanna kvar i arbetet ökar.

MIKAEL FREDMAN, KOMMUNVALSKANDIDAT (SFP), KORSHOLM