DEBATT: Den tysta taxistolpen i Smedsby måste få liv

Debatten publicerad i Vasabladet 28.4.2021

Korsholms centrum i Smedsby har under de senaste åren utvecklats. Kommunen färdigställde ett nytt torg: Ellys torg. Nu finns möjlighet att anordna många olika evenemang i området.

Nära Ellys torg finns ett hotell med kommande simhall, flera affärer, apotek och för en tid sedan öppnade en stor läkarcentral sin verksamhet där. Alla företag och servicepunkter har behov av taxitjänster till sina kunder.

Kommunen satsade skattepengar på att bredda gatan, och man byggde och asfalterade en separat fil för taxibilar. Men nu gapar taxistolpens parkering tom, inga taxibilar väntar där på sina kunder, eftersom Ula Taxi i Vasa gjorde ett ensidigt beslut att överföra taxibetjäningen till Stenhaga i Vasa.

Detta beslut står i stark strid med att ge kommuninvånarna i Korsholm, Smedsby den för dem berättigade servicen.

Nu måste vi nog sätta ner foten och fordra att den enkom byggda taxistolpens betjäningspunkt omedelbart återupptas i Smedsby, Korsholm. Jag föreslår att vi jobbar alla tillsammans för detta, kommunens tjänstemän, politiker och nejdens företagare och speciellt taxiföretagarna.
Gemensamt kan vi nog nå en lösning. Kommuninvånarna förväntar sig att denna service finns och fungerar i egen kommun.

MIKAEL FREDMAN, ORDFÖRANDE FÖR KUST-ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE, KORSHOLM

Lämna en kommentar