Korsholms kommun – en företagarvänlig kommun

Företagarna i Finland har gjort upp ett kommunalvalsprogram som skall stödja företagarna i landets kommuner. Som aktiv inom företagarföreningen (ordförande för Kust-Österbottens företagarförening) stöder jag dessa tankar.

Om det inte finns företagare i en kommun, vem skulle då ta hand om servicen och ger bärgning för befolkningen? Företagen är livsviktiga för varje kommun. De betalar skatt till vår kommun, som i sin tur leder till att kommuninvånarna kan finansieras med olika tjänster som kommunen är ansvarig för.

Jag vill arbeta för att Korsholms kommun blir en företagarvänlig kommun, där vi  beaktar frågor som gäller företagens möjlighet att verka i kommunen.

Beslutsfattarna och tjänstemännen skall lära känna sina företagare och se till att det finns tillgängliga tjänster för dessa, samt prioritera att anlita den egna kommunens företagare i småupphandlingar.

Gällande upphandlingspolitiken ligger den i de kommunala beslutsfattarnas händer. Korsholms kommuns kommunfullmäktige skall ta upphandlingspolitiken till behandlingoch följa rekommenderade anvisningar från Företagarna i Finland:

En företagarvänlig kommun ser till att främjandet av regionens livskraft och utvecklingen av marknaden är den centrala frågan i kommunens, samkommunernas och kommunkoncernens upphandlingspolitik.

Kommunen skall föra en aktiv dialog med företagen och sträva efter att utveckla marknaden. Kriterierna för upphandlingarna ska vara rimligt genomförbara för SMF-företag.  De kan delas till exempel upp enligt produkt eller region. Små upphandlingar som understiger tröskeln skall offentliggöras på nätet.

Om kommunen deltar i gemensamma upphandlingar hänvisar kommunen den gemensamma upphandlingsenheten att arrangera en marknadsdialog och dela upp upphandlingen.

Lämna en kommentar