Debatt i VBL: Vårdreformen bör ge bättre möjligheter för företag

Publicerat i Vasabladet 19.02.2021

Social- och hälsovårdsreformen är under beredning i riksdagen. Vård och omsorg kan inte tryggas för Österbottens invånare om regionens social- och hälsovårdsföretag inte får vara med och producera tjänster, anser styrelsen för Kust-Österbottens företagare.

Att reformen är under beredning i riksdagen betyder att riksdagsledamöterna ännu kan påverka den. Om regeringens proposition går igenom som den är, försvagas den privata tjänsteproduktionens möjligheter att producera tjänster till välfärdsområdena. Samtidigt försvagar den landskapens sysselsättning och livskraft.

I Finland produceras social- och hälsovårdstjänster av närmare 20 000 företag. Majoriteten av dessa är små företag. De här företagens möjligheter att delta i produktionen av social- och hälsovårdstjänster måste säkerställas på ett bättre sätt än i den nu föreslagna modellen för social- och hälsovårdsreformen. Fyra av fem social- och hälsovårdsföretag sysselsätter under fyra personer. Social- och hälsovårdsbranschen sysselsätter cirka 400 000 personer varav drygt 80 000 arbetar inom den privata sektorn.

Företagarföreningens förslag till ändringar i social- och hälsovårdsreformen:

– Jämlika verksamhetsförutsättningar för tjänsteproducenterna och rätt att organisera sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
– Åtskiljande av den ordnande och producerande verksamheten i lagen om ordnande.
– Servicestrategins registreringar ska stöda fler tjänsteproducenter.
– I kostnadsberäkningsmodellen i lagen om ordnande borde det skrivas in en del som möjliggör jämförelse av tjänsteproduktionens enhetspriser
– Instrument för servicesedlarna som tryggar tillgången till tjänster.
– Affärsverksamhet med låg risk ska förbjudas. 

MIKAEL FREDMAN, ORDFÖRANDE FÖR KUST-ÖSTERBOTTENS FÖRETAGARE

 

Lämna en kommentar