DEBATT i VBL: Offentliga sektorn måste begränsas – om man vill öka tillväxten

Publicerat i Vasabladet 3.2.2021

Om Korsholm gällande företagshälsovården skulle söka samarbete med företagsresursen i egen kommun kunde självbestämmanderätten till stora delar bibehållas, skriver Mikael Fredman.

Den offentliga sektorn i Finland är bland de största i OECD-länderna. En stor offentlig sektor bromsar den ekonomiska tillväxten.

Den kommunala ekonomin har länge haft en svag utveckling och coronakrisen försämrar den ytterligare. Under de kommande tio åren kommer det att ske en betydande försämring i serviceläget. De kommande kommunala beslutsfattarna måste vända den riktningen för den kommunala ekonomin.

Kommunernas uppgifter måste minskas och byråkratiska inhause-bolag enligt planerat förslag gör att Korsholm förlorar insynen där.

Korsholms kommun planerar nu en simhall, vilket är en bra sak.

Undertecknad sitter sedan flera år tillbaka i styrelsen för Hälsometropolen Härmä Rehab. Härmä Rehab har ett stort intresse att etablera sig i Kust-Österbotten med mindre friskvårdsenheter. På inrådan av mig har Härmä Rehabs ledning på ort och ställe bekantat sig med simhallplanerna i Korsholm. Härmä Rehab har anmält sitt intresse för ett samarbete gällande simhallen i framtiden.

Även ett nära samarbete med den nya läkarcentralen intresserar.

Om Korsholms kommun skulle värna om sin självständighet i företagshälsovården och söka samarbete med den befintliga företagsresursen i sin egen kommun, kunde självbestämmanderätten till stora delar bibehållas. Ett samarbete kunde utvecklas till ett eget friskvårdscenter som ger många nya arbetsplatser i vårt självständiga Korsholm, Finlands företagarvänligaste kommun.

Mikael Fredman

 

 

 

 

Lämna en kommentar