Välj en sida

Publicerat i Vasabladet 17.01.2021

Hans Frantz skrev i VBL den 27 december om det nya välfärds­området som sträcker sig från Larsmo i norr till Härkmeri i söder. En sam­kommun som är cirka 250 kilo­meter lång.

Välfärdsområdet och landskaps­reformerna är resultat av tidigare misslyckade försök till kommun­fusioner.

Nu visar statsmakten, oberoende av vad riksdagens grundlags­utskott säger om tvångs­samman­slagningar, hur man går vidare.

Oberoende av vilka regeringar som regerar är den offentliga sektorn för stor i vårt land. Får man inte kommunerna fusionerade och effektiviserade slår statsmakten samman kommunernas uppgifter och ­skapar helt nya storkommuner.

I det exempel som Frantz lägger fram blir våra egna kommuners fögderi över 50 procent mindre och även tjänstemannapersonalen ­minskar med över hälften.

Tyvärr tycker jag att detta som nu sker är den enda möjligheten efter­som de frivilliga samgångarna har misslyckats.

Vi borde ha bildat större kommuner i Kust-Österbotten, kring ett gemen­samt fulljoursjukhus. Det ­hade varit en betydligt mindre och mera hanterbar kommunfusion än den som nu bildas.

Det är denna mastodontmodell jag och många med mig varit ­rädda för. Korsholms bestämmande­rätt i ­denna enorma byråkratiska ­samkommun är endast två personer i den nya samkommunens styrelse. Dessa två personer kommer att ha ett enormt ansvar, frågan är om de kan hävda sig och värna om Korsholms intressen.

Om det är detta minimala självbestämmande som samgångs­motståndarna värnade om, och skrev spaltkilometer så ter det sig konstigt att man utan större debatt ger bort ”självständigheten” i ­social-­ och hälsovården bara genom att rycka på axlarna.

Hur som helst kommer vi att bli ­betydligt mindre självständiga än vad Korsholm varit tidigare.

Jag tror på en närmare och mänskligare social- och hälsovårdsmodell.

Mikael Fredman, kommunalvalskandidat i Korsholms kommun 2021